Sign in
logo
Guangzhou Santechnol New Material Technology Co., Ltd.
{0} ปี
Guangdong, China
ผลิตภัณฑ์หลัก:น้ำมันซิลิโคนน้ำมันซิลิโคนเมธิลโพลีเมอร์107น้ำมันซิลิโคนไฮดรอกซี่ซีลซิลิโคน

US$4.35
Shipping to be negotiated
Min. Order: 4000 กิโลกรัม
ส่งคืนง่าย
US$4.35
Shipping to be negotiated
Min. Order: 4000 กิโลกรัม
ส่งคืนง่าย